>
MADA CONSULT
MADA CONSULT
Mada Consult har lang erfaring fra skogbruk og skogplanting på Madagaskar. Vi har blant annet plantet og tynnet store felt med skog, herunder dyrket fram planter i egne nurseries. Tynningsvirket blir råstoff bygningsvirke, ved og trekull. Alt benyttes videre lokalt som ressurs. Også verdt å nevne er 26 000 da i Tsaramandroso skogstasjon som vi forvalter på en langsiktig og fornybar avtale. Vi har også planer for ytterligere skogplanting inneværende år.

Fellesnevneren for virksomheten er at det gir stor verdiskaping og skaper et stort antall varige arbeidplasser både lokalt og videre ut i verdikjeden. Med kompetanse og erfaring fra skogbruk i Europa og på Madagaskar lykkes vi med våre prosjekter - og vi driver bærekraftig skogbruk sammen med lokalsamfunnene.

På denne siden vil vi publisere og oppdatere med info og motiver fra skogdriften/skogforvaltningen.

Ønsker du å bidra og bli en del av våre prosjekter? Ta gjerne kontakt med oss, eller bruk våre giverkontoer som du finner detaljer om her: GIVERKONTO


Mada Consult © 2011. Any questions regarding use of content, please feel free to contact Mada Consult.


Consulting, constructing and  plants for green sustainable  future

Se blant annet tynningshogst og tusenvis av khaya senegalensis som vokser fint i nurseriet vårt. BILDER

Les om vår 25-årige forvaltningsavtale i Tsaramandroso skogstasjon HER

Her kan du blant annet se fabelaktig tilvekst på noen av treslagene vi har plantet. BILDER
FORSIDE        LOG IN       SKOGBRUK       SKOLEPROSJEKT        SPONSOR        KONTAKT      GIVERKONTO
Vi noterer mars 2021 og konstaterer at tilveksten på plantefeltene våre er særdeles god. Se bilder HER