>
MADA CONSULT
MADA CONSULT
23.01.2020

Mada Consult har lang erfaring fra skogbruk og skogplanting på Madagaskar. Vi har blant annet plantet og tynnet store felt med eucalyptus, herunder dyrket fram planter i egne nurseries. Deler av tynningsvirket blir fliset, resterende blir råstoff for bygningsvirke, ved og trekull. Alt benyttes videre lokalt som ressurs. Også verdt å nevne er 26 000 da med teak i Tsaramandroso som vi forvalter på en langsiktig og fornybar avtale. Vi har også planer for ytterligere skogplanting inneværende år.

Fellesnevneren for virksomheten er at det skaper et stort antall varige arbeidplasser både lokalt og videre ut i verdikjeden. Med kompetanse og erfaring fra skogbruk i Europa og på Madagaskar lykkes vi med våre prosjekter - og vi gjør det sammen med lokalsamfunnene.

På denne siden vil vi publisere og oppdatere med info og motiver fra skogdriften. De siste bildene under viser tusenvis av khaya senegalensis som vokser fint i nurseriene våre nå i januar.

Ønsker du å bidra og bli en del av våre prosjekter? Ta gjerne kontakt med oss, eller bruk våre giverkontoer som du finner detaljer om her: GIVERKONTO


Mada Consult © 2011. Any questions regarding use of content, please feel free to contact Mada Consult.


Consulting, constructing and  plants for green sustainable  future

FORSIDE        LOG IN       SKOGBRUK       KONTAKT        REFERANSER      GIVERKONTO      ENGELSK VERSJON