>
MADA CONSULT
MADA CONSULT
Consulting, constructing and  plants for green sustainable  future

FORSIDE        LOG IN       SKOGBRUK       SKOLEPROSJEKT        SPONSOR        KONTAKT      GIVERKONTO
05.06.2021

Etter våre justeringer ved befaring i februar/mars, er den femte Grieg-finaniserte skolen nå helt ferdigstilt. Lokalbefolkning, inkludert lærere, elevenes foreldre, lokalmyndigheter og guvernøren i Boeny er storfornøyd med resultatet og takknemlige for vår solide investering i nåværende og kommende generasjoner i det som ofte forblir glemte bakevjer der verden for øvrig fosser videre.

Øverste bildeutvalg (datert 05.06.21) viser de ferdige brønnene samt litt av skoleområdet. Vi avventer dato for offisiell åpning fra sentralmyndighetene, og kommer tilbake med ny oppdatering i den forbindelse.

Etter inspeksjonsrunde av byggearbeidet i februar, kunne vi tilfreds konstatere at det er gjort svært godt arbeid med den nye skolen i Ambondromamy. Vår omfattende erfaring på Madagaskar bidrar til å bære prosjektene, blant annet grunnet direktekommunikasjon on-site. Dette er en ubetinget nødvendighet for å kvalitetssikre alle elementer i prosjektet. 

Fombaen ble avholdt 19. februar. Fomba er en gassisk tradisjon som har til hensikt å velsigne skolen og elevene, slik at klasserommene kan tas i bruk. Datoen for fombaen følger månens syklus og settes av landsbyens gamle mann; Sojabe på gassisk.

Såsnart skolen var innviet, blomstret det med smilende elever i de nye klasserommene. Aktiviteten har vært stor videre utover både februar og mars, også blant arbeiderne for å ferdigstille de siste delene av  lærerhus, bibliotek og en brønn. De nyeste bildene fra skolen og skoleområdet nå i mars ser du i øverste bildeutvalg på denne siden (28.03.2021).

Nest øverste bildeutvalg  (23.02.2021) viser inspeksjonsrunde, videre under (22.02.2021) bilder fra fombaen i februar.

Mada Consult © 2011. Any questions regarding use of content, please feel free to contact Mada Consult.


23.12.2020
03.12.2020
02.01.2021
10.02.2021
22.02.2021
23.02.2021
28.03.2021
28.03.2021