>
MADA CONSULT
MADA CONSULT
Mada Consult © 2011. Any questions regarding use of content, please feel free to contact Mada Consult.


Consulting, constructing and  plants for green sustainable  future

FORSIDE        LOG IN       SKOGBRUK       SKOLEPROSJEKT        SPONSOR        KONTAKT      GIVERKONTO
Treplanting på Madagaskar

Vårt norskledede prosjekt har drevet skogbruk og skolebygging på Madagaskar siden 2008 med svært gode og dokumenterte resultat. Vi har nå 700 000 planter av Khaya, Acasia og Eucaluptus klare for utplanting nær havnebyen Mahajanga. Vil du bidra med planting av trær, kontakt Øystein Hansen

Hva vi har gjort:

-    14 års erfaring med skogplanting/-forvaltning på Madagaskar.
-    Utviklet nye plantemetoder på Madagaskar.
-    Plantet 2 600 000 trær / 2000 HA. Våre skogfaglige resultater er solide og kan besiktiges.
-    Bygget 7 nurserier for dyrking av planter med tåkevanning i fylkene Boeny og Sofia.
-    Produsert og levert planter til noen av Madagaskars Statsskog, GIZ og KFW Bank sine skogplantingsprosjekt.
-    Sysselsatt inntil 600 mennesker i plantesesongene.
-    Betydelige ringvirkninger i lokalsamfunnene som følge av skogprosjektene.

Hva vi trenger støtte til:

-    Plante 2000 HA / 2 600 000 trær på Tsaramandroso Forest station.

Vi skal drive skogreising og forvalte 26 000 da med bærekraftig skogbruk de neste 25 årene. For å nå denne målsetningen trenger vi støttespillere som vil være delaktig i et av vår tids viktigste prosjekter, og bidra til enda mer grønn substans gjennom vår virksomhet på Madagaskar.

Tsaramandroso skogstasjon var lenge buffersonen med skog utenfor nasjonalparken Ankarafantsika på Madagaskar.Skogen er i dag hugget ned med unntak av våre nye plantefelt. Vi vil gjenreise skogen i denne viktige buffersonen til nasjonalparken, og har tegnet en 25-års fornybar forvaltningsavtale med myndighetene.

Hvordan bidra:

Finansiering av 5000 planter eller større antall:

Vi etablerer digitalt skilt med firmanavn og detaljer på aktuelt plantefelt, samt profilering med navn og logo på vår nettside.  Dokumentasjon på bidraget med antall planter og GPS-koordinat for plantene.

Større prosjektbidrag:

Kontakt Øystein for nærmere dialog dersom du ønsker å ta del i et prosjekt og opplevelser helt utenom det alminnelige. Vi nevner kort guidet befaring på våre plantefelter, samt utflukter og introduksjon til natur, kultur og øvrige opplevelser magiske Madagaskar har å by på.

Storstilt skogplanting gir strakstiltak mot illegal hogst i form av inntekt fra alternative arbeidsplasser. Det er også et strakstiltak for klima og miljø.
Bærekraftig skogbruk bedrer også vannhusholdningen og reduserer erosjonen på den blødende øyen Madagaskar.
Ny skog bidrar også til sårt tiltrengte råvarer som tar trykket av illegal hogst i naturskogene og videre avskoging på Madagaskar.
Skogplanting på Madagaskar gir opp til 5 ganger mer virkesvolum og co2-binding enn i Norge grunnet kort omløpstid før tynning og hogst.
Hogst skjer igjennom tynning, skjermstillingshogst, blendningshogst og frøtrestilling. Dette sikrer at de etablerte skogene består og er selvforyngende gjennom frø og stubbeskudd.

Kontakt gjerne Øystein for en trivelig prat og ytterligere informasjon

E-post:
oystein@madaconsult.com
Tlf:
Madagascar+261 34 30 230 72 Norway +47 48447124