>
Mada Consult © 2011. Any questions regarding use of content, please feel free to contact Mada Consult.


En lemurfamilie bestående av 9 dyr har dukket opp og funnet tilhold i skogen vår ved Tsaramandroso. Sett i lys av lemurenes status som truet dyreart, er dette gledelige nyheter, og viser at arbeidet vårt bærer frukter på mange viktige plan.

Vi vil følge utviklingen både hva angår lemurene og øvrig fauna og flora i våre plantefelt, og oppdatere med bilder og tekst her på nettsiden.
MADA CONSULT
MADA CONSULT
Plants for a green sustainable  future

Plants for a green sustainable  future

FORSIDE       SKOGBRUK       SKOLEPROSJEKT         KONTAKT