>
Mada Consult har lang erfaring fra skogbruk og skogplanting på Madagaskar. Vi har blant annet plantet og tynnet store felt med skog, herunder dyrket fram planter i egne nurseries. Tynningsvirket blir råstoff bygningsvirke, ved og trekull. Alt benyttes videre lokalt som ressurs. Også verdt å nevne er 26 000 da i Tsaramandroso skogstasjon som vi forvalter på en langsiktig og fornybar avtale. Vi har også planer for ytterligere skogplanting inneværende år.

Fellesnevneren for virksomheten er at det gir stor verdiskaping og skaper et stort antall varige arbeidplasser både lokalt og videre ut i verdikjeden. Med kompetanse og erfaring fra skogbruk i Europa og på Madagaskar lykkes vi med våre prosjekter - og vi driver bærekraftig skogbruk sammen med lokalsamfunnene.

På denne siden vil vi publisere og oppdatere med info og motiver fra skogdriften/skogforvaltningen.


Mada Consult © 2011. Any questions regarding use of content, please feel free to contact Mada Consult.


Se blant annet tynningshogst og tusenvis av khaya senegalensis som vokser fint i nurseriet vårt. BILDER

Les om vår 25-årige forvaltningsavtale i Tsaramandroso skogstasjon HER

Her kan du blant annet se fabelaktig tilvekst på noen av treslagene vi har plantet. BILDER
25.04.2023
Fruktene av mange års hardt arbeid er tydelige i motivene som viser et av våre felt før og etter planting. Fugleperspektivet viser at skogene vokser inn i horisonten, og derigjennom respresenterer stadig større verdier på en rekke områder.

Øverste bilde er fra planting i 2010, nederste viser den nå stripetynnede skogen.
MADA CONSULT
MADA CONSULT
Plants for a green sustainable  future

Plants for a green sustainable  future

FORSIDE       SKOGBRUK       SKOLEPROSJEKT         KONTAKT   
04.02.2021
Lemurene returnerer til skogene som direkte resultat av Mada Consults skogforvaltning.

Les mer HER.