>
02.01.2021

Det er fortsatt stor aktivitet på byggeområdet for den femte skolen vi bygger på Madagaskar, også denne delfinansiert av Grieg Foundation. Én brønn er snart ferdig med både gjerder og lokk, den andre brønnen fordrer noe mer graving før vi når i vann. Alle toalett er ferdigbygget og klare for maling. Det er videre gjort flott avsluttende arbeid før taket skal legges på skolebyggene.

Øverste bildeserie viser de siste ukers arbeid. Nederste utvalg er fra tidligere i høst og viser blant annet mursteinproduksjon og vanntransport. For å skaffe tilstrekkelig vann kjører vi blant annet skytteltrafikk med pickup, som for hver tur får fram 1,25 kubikk vann til byggeplassen.

Mada Consult © 2011. Any questions regarding use of content, please feel free to contact Mada Consult.


23.12.2020
03.12.2020
02.01.2021
04.02.2021
MADA CONSULT
MADA CONSULT
Plants for a green sustainable  future

Plants for a green sustainable  future

FORSIDE       SKOGBRUK       SKOLEPROSJEKT         KONTAKT