>
30.08.2019

Arbeidet med den fjerde Grieg Foundation-støttede skolen begynte i juli. Murstein produseres lokalt, og prosjektet omfatter hovedbygg for 400 elever, to toalettbygg, lærerhus, bibliotek, kantine og to brønner.

På denne siden kan du følge progresjonen i tekst og bilder fram mot åpningen i november.Mada Consult © 2011. Any questions regarding use of content, please feel free to contact Mada Consult.


Styrketest av lokalprodusert murstein.De første mursteinene er klare til bruk.Viktig ledd i kvalitetssikringen: Kontroll av stein levert til byggeplass.Området er ferdiggravd og klargjort for septiktanker.Mursteinproduksjon mens byggene reiser seg i bakgrunnen.Toaletter under arbeid. Disse ferdigstilles på omlag to uker.Lite opphold i reisingen av biblioteket i påvente av klargjort murstein.Brønn 1 og 2 nærmer seg ferdigstilling. Det skal støpes lokk og monteres låsbare luker.Lageret med murstein vokser.50 elevpulter ankom nylig skoleplassen.Skolebygget begynner å ta form.Dører og vinduer er levert og framdriften på byggeplassen er god.Et tre kjemper for retten til å eksistere på en liten oase av jord i et ellers erodert landskap.MADA CONSULT
MADA CONSULT
Plants for a green sustainable  future

Plants for a green sustainable  future

FORSIDE       SKOGBRUK       SKOLEPROSJEKT         KONTAKT